- Buzzaar sivujen pelkkä selaileminen ei edellytä rekisteröitymistä. Palveluntarjoaja ei tallenna henkilötietoja ainoastaan sivuja selailevista Asiakkaista. Käyttäjän kirjautuessa Palveluun antamat henkilötiedot kerätään Palvelun teknisen alustan toimittajan, Nativesoft Oy:n (jäljempänä ”Nativesoft”) -asiakasrekisteriin (jäljempänä " Henkilörekisteri"). Kirjautuminen tapahtuu Käyttäjän facebook-tunnuksilla.

- Henkilörekisteriä käytetään yksin Nativesoftn ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon; Nativesoftn liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; tilastolliseen ja markkinatutkimukseen; sekä Nativesoftn ja sen asiakkaiden mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Nativesoftlla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten. Tarkastusoikeutta ja kieltoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteriseloste

- Arkaluontoiset tiedot

Nativesoft/Nativesoft ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia Asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

- Privacy policy

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi ja Asiakkaiden tietoturvan parantamiseksi Asiakkaan tietokoneelle siirretään ajoittain ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä kerätään tietoja siitä:

*Mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin

*Mitä selainta käytät

*Näyttösi resoluution tiedot

*Käyttöjärjestelmäsi tiedot

*Miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen (Nativesoft:n hallussa oleva internet -osoite)

*Mikä on tietokoneesi IP -osoite (Internet protocol address), joka kertoo, mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan

Tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen Asiakkaita paremmin palvelevaksi. Lisäksi saatua tilastollista tietoa hyödynnetään Palvelun kävijämäärien seurannassa Nativesoft:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.

Tietoturva

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Nativesoft pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.